Beijing Wiki
Advertisement


Beijing Expressways
Opened Expressways: Radial: Badaling (Jingda) | Jingcheng (Taiyanggong - Gaoliying) | Jingtong | Jingha | Jingshen | Jingjintang | Jingkai (Yuquanying - Yufa) | Jingshi (Jingzhu)

Circular: 5th Ring Road | 6th Ring Road (Xishatuan - Yanshan)
City-Airport: Airport

Expressways under construction: Radial: Jingbao | Jingcheng (Gaoliying - Chengde) | Jingping | Northern Jingjin | Jingkai (Yufa - Gu'an)

Circular: 6th Ring Road (Wenquan - Xishatun)
City-Airport: Northern Line

Projected Expressways: Radial: Southern Jingjin | Jingkai (Yufa - Gu'an)

Circular: 6th Ring Road (Yanshan - Wenquan)
City-Airport: 2nd Expwy

7 National Expressways: Jinghu | Jingtai | Jinggang'ao | Jingkun | Jingla | Jingwu | Jingha
Advertisement